Datos de la revista

  • Título: Cadernos de Fraseoloxía Galega
  • ISSN-L: 1698-7861
  • ISSN asociados: 1698-7861
  • Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
  • Inicio: 2000
  • Descriptores: Lingüística; Filología; 
  • Link:
  • País: España

Datos de indización

ISSN indizado Tipo medio Base de datos
1698-7861 s/d Latindex Catálogo
1698-7861 s/d ERIH Plus
1698-7861 s/d MLA - Modern Language Association

Ver bases actualmente cubiertas

Evaluación de organismos nacionales de ciencia y técnica

Nivel CONICET (Res. 2249/14) : Grupo 1
Esta publicación no figura en Qualis


2015 - Licencia Creative Commons - Federico Vasen
Colaborá con la página - Contacto

Volver